ЗДО № 2 "Подоляночка"

Вт, 04.10.2022, 16:38

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | | Реєстрація | Вхід

Головна » 2019 » Червень » 4 » Звіт керівника
14:15
Звіт керівника

Контроль за освітнім процесом

 Однією з функцій управлінської діяльності є контроль, в основі якого лежить педагогічний аналіз результатів праці педагога і стану навчально-педагогічної роботи .

     В дошкільному навчальному закладі планомірно та систематично здійснюється контроль за діяльністю усіх ланок.

Внутрішній контроль за організацією освітнього процесу здійснюється завідувачем дошкільного закладу та вихователем-методистом відповідно до циклограми.

За результатами контролю оформлено: картки контролю, довідки, акти, в яких проаналізовано позитивні та негативні результати  роботи. Аналіз результатів контролю оприлюднюється на педраді, виробничій  нараді, нараді при завідувачу. 

    Для вивчення рівня підготовки педагогів та їх діяльності використовуються такі види контролю:

 - попереджувальний;

 - підсумковий;

 - порівняльний;

- вибірковий;

- тематичний;

  На постійному адміністративному контролі є ключові напрямки діяльності ДНЗ:

•Аналіз відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

•Стан захворюваності дітей» 

•Підсумки оперативно-оглядового контролю щодо підготовки до нового навчального року (щорічно);

•Системність планування та результативність проведення  занять

•Забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до умов життя ДНЗ» (щорічно);

•Аналіз методичної роботи закладу в 2018-2019 році 

•Якість перспективного та календарного планування за чинними програмами»  

•Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей 

•Стан харчування дітей в дошкільному закладі 

•Виконання норм харчування дітей»   

•Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей (постійно).                             

      Впродовж навчального року в закладі  здійснювалося вивчення стану роботи з питань:

 - стан готовності груп до нового навчального року;

       - стан організації харчування дошкільників;

-  стан організації роботи з БЖД;

- стан ведення ділової документації;

- рівень педагогічної майстерності та стан освітнього процесу у педагогів Личик О.В., Попович М.Ю., Сироєжко Н.О., які атестувалися;

- про результативність гурткової роботи;

- стан готовності дітей старшого дошкільного віку до школи.

 

Систематично перевіряється виконання пропозицій перевірок та рішень педрад, аналізується їх результативність.

Результати контролю узагальнюються в довідках, обговорюються на педагогічних радах, методичних годинах, видаються накази по організації освітнього процесу в ДНЗ.          

    Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку здійснюється адміністрацією дошкільного закладу систематично відповідно до плану роботи. За наслідками контролю видаються накази. Результати перевірок виконання Правил розглядаються на виробничих нарадах, нарадах при завідувачу.

   В дошкільному навчальному закладі належна увага приділяється охороні життя і здоров’ю дітей, охороні праці і безпеці життєдіяльності: проводяться інструктажі на робочому місці, планові і безпланові інструктажі з техніки безпеки дітей та працівників, обстеження стану обладнання в групових та службових приміщеннях. Проводяться «Тижні знань з безпеки дитини», «Тиждень охорони праці».

    Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах:

    - пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання;

   - комплексного розвязання питань планування, організації контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.

    Результати перевірок виконання вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядаються на виробничих нарадах.

За наслідками контролю видаються накази.

    Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер і вчасно реалізується адміністрацією дошкільного навчального закладу.

 

Ведення документації в установі здійснюється відповідно до «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059. Ділова  документація  і  листування  ведуться державною  мовою з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю оформлення. Усі документи зберігаються у визначеному місці.

 

Документування  розпорядчої  діяльності  здійснюється  за  допомогою наказів.  Терміни виконання наказів реальні, в них вказані конкретні  виконавці. Із закінченням календарного року всі види наказів та  облікові документи підшиваються і зберігаються в архіві закладу. На кожен вид наказів заведено окремі  реєстраційні журнали, які прошнуровано, пронумеровано, підписано завідувачем та скріплено печаткою. Кожному з видів наказів присвоєно індекс за номенклатурою справ, який вказується при реєстрації документа.

Реєстраційний індекс мають також вхідні та створені закладом документи, інші облікові документи дошкільного закладу (інструктажі, документація з питань охорони праці та техніки безпеки, атестаційні матеріали педагогічних працівників).

Графіки роботи працівників складені  на навчальний рік та погоджені з головою профспілкового комітету.

З метою попередження випадків травматизму учасників навчально-виховного процесу та покращення стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі та у побуті, розроблені та затверджені відповідні заходи з профілактики травматизму.

Для недопущення випадків травматизму дітей та працівників проводиться:

  • двічі на рік обстеження будівель, приміщень, споруд дошкільного закладу;
  • обстеження майданчиків, території, стану огорожі дошкільного закладу;
  • перевірка надійності встановлення обладнання на ігрових майданчиках;
  • перевірка надійності встановлення та кріплення спортобладнання.

 

Щорічно проводиться аналіз виконання колективної угоди з питань охорони праці між адміністрацією дошкільного закладу та профспілковою організацією. Профспілкова організація бере активну участь в проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в закладі, розробці заходів щодо забезпечення безпечних умов праці та охорони життя і здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу.

Робота з організації пожежної безпеки в ДНЗ «Подоляночка» ведеться за такими напрямами:

  • видано наказ керівника про протипожежний режим у навчальному закладі та наказ про відповідального за пожежну безпеку будівель і окремих приміщень;
  • розроблено порядок дій при виявленні пожежі, проведено інструктажі з пожежної безпеки;
  • затверджено Інструкцію з пожежної безпеки, яка визначає порядок утримання території, приміщень ДНЗ  та евакуаційних шляхів.

Наявний протипожежний щит, який укомплектований відповідним інвентарем.

В ДНЗ оформлено кутки з пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбуваються через раду ДНЗ.

 Члени ради мають можливість вести контроль за харчуванням,   матеріальним забезпеченням  закладу.

На засіданнях ради розглядалося питання «Діяльність колективу, виконання нормативно-правових актів та законів, спрямованих на соціальний захист дитинства в умовах дошкільного закладу» (вересень, 2018р.), «Взаємодія ДНЗ і родини з формування патріотичних почуттів у дошкільників на засадах козацької педагогіки» (грудень, 2018р ), «Профілактика дитячого травматизму» (лютий 2019р), «Про роботу ДНЗ влітку та організація оздоровчого періоду» (травень 2019).

Робота зі зверненням громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж 2018 – 20189н.р. письмових звернень не надходило. 

 На особистому прийомі в завідувача були батьки та громадяни міста, які порушували питання харчування, режиму роботи ДНЗ, пільг на відвідування ясел-садка, працевлаштування та оформлення дитини до закладу.

Вагомим напрямком у практичній діяльності установи на сучасному етапі є налагодження співпраці з родиною.

З метою вивчення потреб та запитів батьків проводилося опитування, результати якого показали, що дошкільний навчальний заклад «Подоляночка» батьки обрали тому, що він є престижний (100% респондентів), у ньому працюють висококваліфіковані педагоги (99%), за рекомендаціями знайомих (97%), проводяться заняття із залученням різних фахівців (100%). Отримані показники свідчать про те, що у ДНЗ створені належні умови, які сприяють успішному розвитку його вихованців. 

Головне завдання педагогів – довірчі стосунки з батьками вихованців, щоб спільними зусиллями виховувати їх.

 У ДНЗ батьки активні учасники освітнього процесу, неодноразово приймали участь у різноманітних формах роботи (майстер-класи з художньо-продуктивної діяльності, вітальні для родин, дні відкритих дверей, фестивалі дитячої творчості,  флешмоби  до дня міста та дошкілля).

Батьківська громадськість оцінює досягнення колективу через публікації у пресі.

Роботу дошкільного навчального закладу «Подоляночка» неодноразово висвітлювали на каналі  Славутського міського телебачення.

 

Фінансова діяльність.

В 2019 р. кошторисом передбачено на потреби закладу 70 тис. грн..  Станом на

 31. 05 2019 року кошти частково  використані наступним чином:

- придбано канцтоварів на суму 2984 грв.

- придбано будівельні матеріали для ремонту стін холу на суму 3448 грв

- придбано медикаментів на суму 700 грв.

-придбано ламп енергозберігаючих на суму 2320 грв

- придбано дезінфікуючі та миючі засоби на суму: 4508 грв.

- придбано будівельні матеріали для часткового ремонту даху на суму 6185 грв.

 

  Але разом з тим є окремі недоліки:

  • покрівля даху потребує капітального ремонту  

 

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Успіхи дитячого садка -  це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

Зібратись разом - це початок, триматись разом - це прогрес, працювати разом - це успіх!

 

 

Переглядів: 331 | Додав: slavutadnz2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Меню сайту

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 5

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
uCoz