ЗДО № 2 "Подоляночка"

Сб, 01.10.2022, 05:13

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | | Реєстрація | Вхід

Головна » 2019 » Червень » 4 » Звіт керівника
14:09
Звіт керівника

Звіт завідувача ДНЗ № 2 «Подоляночка»

М. Славути Хмельницької області

Шевчук ОлениСтепанівни

за 2018-2019 н.р.

 

 

31 травня2019 року

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Загальні відомості про ДНЗ№2 «Подоляночка»:

    Адреса закладу:

 вул. Гната Кузовкова 26, м. Славута, Хмельницька обл.. 30000

тел. (03842) 7-11-69, E- mail: slav.dnz2@gmail.com ЄДРПОУ 23563651

  Функціонує з 1994 року.

  Заклад розрахований на 140місць

 

Дошкільний навчальний заклад організовує навчально-виховний процес з дітьми від 2 до 6 (7) років.

В закладі функціонує 6 груп із списковим складом 183 дитини:

- 1 група раннього віку ( 3-й р.ж.) – 28дітей;

- 2групи молодшого дошкільного віку (4-й р.ж.) –  60дітей;

- 1 група середнього  дошкільного віку (5-й р.ж.) – 32 дітей;

- 2 групи старшого дошкільного віку (6-й р.ж.) – 63 дітей.

 

Режим роботи закладу – 10,5 годин: з 7:30 до 18:00

 

Кадрове забезпечення

    В дошкільному навчальному закладі згідно штатного розпису -15 педагогів і 1сестра медична. З них: 1 завідувач, 1 вихователь - методист, 1 практичний психолог, 1 вчитель-логопед , 1 керівник музичний , 10 вихователів.

 Вищу освіту мають 12 педагогів, базову вищу - 3 педагоги

Кваліфікаційні категорії педагогів дошкільного навчального закладу   

   Спеціаліст вищої категорії - 3  

   Спеціаліст І категорії          -5 

   Спеціаліст – ІІ категорії     - 4

   Спеціаліст (11т.р)    - 3

   Звання « Вихователь – методист»

 

Організація освітнього процесу спрямована на виконання  Державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) і забезпечується виконанням освітніх програм:

 • Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 09.12.2017 р. №1/11- 11601);
 • Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (наказ Міністерства освіти і науки від 23.02.2017р. №1111).

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Технічний стан будівель, ігрових майданчиків – задовільний. Територія ДНЗ огороджена металевим парканом. На території ДНЗ облаштовано 6 прогулянкових майданчиків та два фізкультурних,  які обладнані малими архітектурними формами за типовими проектами. Складське приміщення, підвальне приміщення – знаходяться в задовільному стані. Приміщення групових кімнат, музичної зали, методичного кабінету, медичного блоку, харчоблоку забезпечені необхідним інвентарем та меблями. Спортивний зал – відсутній. Система опалення забезпечує температурний режим згідно діючих правил та норм. Освітлення та вентиляція виконані згідно проекту. Система водопостачання та водовідведення  забезпечує потреби учасників навчально-виховного процесу

 

 

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки).       

                                                          Атестація

    Атестація педагогічних працівників у дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно до ст.. 54 п.4 Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, наказу міського управління освіти і науки та перспективного пятирічного  плану.

Основні принципи атестації педагогів у дошкільному навчальному закладі:

 • загальність;
 • систематичність;
 • всебічність;
 • колегіальність.

Атестація сприяє підвищенню науково-педагогічній кваліфікації вихователів, а  розробка вихователем-методистом ряду додаткових матеріалів по підготовці до неї обумовлена необхідністю більш детально і повно з’ясувати та об’єктивно оцінити професійний рівень педагогів:

 • методична картка педагога, в якій фіксується участь педагога в методичній роботі закладу та міста в до атестаційний період;
 • тижні педагогічної майстерності;
 • тестування педагогів;

 

Матеріали проведення атестації та проходження курсів підвищення кваліфікації засвідчують про системний, плановий підхід. З метою визначення оцінки діяльності педагога враховується думка колег, батьківської громадськості, а також самооцінка. Здійснюється моніторинг стану готовності педагогічних працівників до атестації.

Планування

Планування в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до  Інструктивно-методичного листа МОН України № 1/9-434 від 01.10. 18р. «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі», враховуючи Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в ДНЗ у 2018/2019 навчальному році»

   Дошкільний навчальний заклад працював за  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та  «Базовим компонентом».

    Планування роботи дошкільного навчального закладу на рік здійснюється відповідно   до:

 • аналізу результатів роботи за минулий навчальний рік;
 • моніторингу якості освітнього процесу;
 • діагностики професійної компетентності педагогів;
 • проблемних завдань на навчальний рік.

План роботи дошкільного закладу містить перспективне планування на рік та календарне на місяць.

    Освітньо-виховна робота з дітьми проводиться відповідно до перспективних планів на місяць та календарних на кожний день, відповідно до режиму дня та  розкладу занять.

    Зміст, види  і форми планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі визначаються і затверджуються педагогічною радою на початку навчального року.

З метою виявлення результатів і оцінки проведених форм роботи, заходів, визначених планом та відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її кінцевим цілям, можливості правильно оцінити ступінь, напрямок і причини відхилень у дошкільному навчальному проводиться моніторинг якості освіти. Моніторинг здійснює завідувач, методист, практичний психолог, сестра  медична шляхом проведення контрольних занять, зрізів, спостережень за діяльністю дітей, бесід, тестування, аналізу результатів психологічних обстежень. Виявлені результати дають можливість протягом навчального року проводити корекцію, що передбачає внесення змін до плану (в примітці), до організації роботи в залежності від ситуації, матеріально-технічного стану, педагогічної майстерності вихователів, етапів вивчення чи впровадження досвіду.

Методична робота

    У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи. Методична робота в дошкільному навчальному закладі спрямована на створення атмосфери творчості та професіоналізму в педагогічному колективі, виявлення на вивчення педагогічного досвіду, забезпечення безперервної самоосвіти кожного педагога, його фахового та творчого зростання.

 

    Центром методичної роботи в дошкільному навчальному закладі є методичний кабінет, де створені умови не лише для надання реальної, дійової допомоги педагогічним кадрам, але й активізації творчого потенціалу кожного педагога, зокрема:

        - зразки наочних і дидактичних посібників, іграшок, необхідних для організації навчання і виховання дошкільників, вони систематизовані за основними лініями розвитку, віковими групами та видами засобів навчання;

    - тематичні папки, в яких містяться методичні рекомендації, зразки планів роботи, доповіді з досвіду роботи, конспекти занять, сценарії розваг, свят, ранків,

Списки рекомендованої літератури, картотеки на таблиці, картини;

    - технічні засоби навчання;

    - картотеки інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду;

    -стенди.

     Вихователь-методист Бродюк Л. І. забезпечує методичний супровід реалізації освітнього процесу в ДНЗ. Вона оновила  та систематизувала цікавий матеріал з безпеки життєдіяльності, демонстраційні посібники, дидактичні посібники тощо. Бібліотека кабінету поповнилася цікавими книгами з народознавства, як для дітей так і для їх батьків. З’явилися авторські посібники У відповідності до потреб педагогів в методичному кабінеті діють постійні та епізодичні виставки: «Атестація педагогів», «Компетентність – показник якості», «Інноваційна діяльність закладу »,    «Взаємодія з родинами», «На допомогу вихователям», «Готуємо до педагогічної ради», «Базовий компонент - Державний стандарт дошкільної освіти України».

 

Дієвим є стенд «Методичний вісник», в якому розміщуються графіки проведення засідань педагогічної ради, методичних об’єднань та стенд «Атестація вихователів».

В ДНЗ здійснюється індивідуальний супровід педагогів щодо процесу впровадження інновацій, враховуючи стаж, освіту, індивідуальні особливості та професійні здібності.

    Основним акцентом у методичній роботі є методичне забезпечення освітнього процесу як системи, що забезпечує особистісний підхід до дитини, її інтелектуальний і духовний розвиток, формування здібностей та навичок самопізнання.

    Виходячи з цього, основними пріоритетними напрямками роботи дошкільного навчального закладу за останні три роки є: 

 1. Патріотичне виховання, як виховання дитини дошкільного віку, яка буде усвідомлювати свою причетність до історії, традицій, культури свого народу, любов до своєї Батьківщини, вболівати за долю свого народу, його майбутнє.
 2. Реалізація діяльнісного підходу – важлива умова формування психологічної зрілості, життєвих компетентностей і готовності до навчання в Новій українській школі старшого дошкільника
 3. Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності – запорука гармонійного розвитку самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості

       Протягом 2018-2019 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2018-2019н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

-  «На порозі нового навчального року»;

- Про створення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного і духовного    здоров’я в контексті програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

- Перше перехрестя: дитина між дитсадком і сучасною школою

 – «Підсумки навчально-виховної роботи ДНЗ за 2018-2019 н.р.».

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

    Огляди-конкурси, що періодично  проводяться в дошкільному закладі,  сприяють стимулюванню творчого потенціалу педагогів. Протягом останніх років вони були присвячені питанням:

   -огляд-конкурс щодо готовності до нового навчального року;

  - огляд-конкурс на виготовлення леп-буків;

   - огляд-конкурс “На кращий осередок природи в групі»

- огляд- конкурс  кабінетів практичного психолога;

- конкурс на кращий посібник з грамоти та математики,

- огляд – конкурс  на оформлення розвивального середовища подвір’я;

- огляд – конкурс   куточків народознавства.

Створено міні-музеї по групах відповідно напрямку  роботи: «Стежками рідного міста», «Колосок», «Лялечка», «Велика людина знає ціну маленької монети», «У світі казки», «Забавлянки для діточок».

У музеї козацької слави організовано виставки «Сторінками Шевченкової поезії», «Вертеп власноруч», «Я і моя родина - гідні громадяни України».

Проведено засідання творчої майстерні «Освітньо-виховні традиції козацької та сучасної математики у контексті питань наступності ЗДО та НУШ» 

Проведено семінари-практикуми «Математичні знахідки», «Педагог –професія чи покликання!?»

Проведено урочисту «Посвяту в козаченята»

    Робота методичного кабінету проводиться в напрямку надання групових та індивідуальних консультацій, організації тематичних виставок методичної літератури (відповідно до тем педагогічних рад), підготовці тематичних стендів;

    - колективні перегляди; 

   - оглядів-новинок методичної літератури;

     - допомоги вихователям з підготовки доповідей та повідомлень на педради, семінари

Переглядів: 406 | Додав: slavutadnz2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Меню сайту

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 5

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
uCoz