ЗДО № 2 "Подоляночка"

Пн, 22.04.2024, 22:26

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Освітні програми | Реєстрація | Вхід

Освітні програми, що реалізуються в закладі:

 

      З метою підвищення фахового рівня, розвитку творчості самореалізації та самовдосконалення засобами впровадження особистісно-орієнтованої моделі  виховання та навчання, для здобуття дошкільниками якісної дошкільної освіти колектив дошкільного навчального закладу у 2019-2020 навчальному році буде працювати над головною методичною метою: «Реалізація особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування у дошкільників цілісної картини світу; формування життєвої компетентності дошкільника через основні лінії розвитку регіональної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція-2017), Базового компоненту

Вивчивши  ряд нових нормативно-правових документів, взявши до уваги  Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році»,

 

основними завданнями на наступний рік вважати:

 

 1. Патріотичне виховання, як виховання дитини дошкільного віку, яка буде усвідомлювати свою причетність до історії, традицій, культури свого народу, любов до своєї Батьківщини, вболівати за долю свого народу, його майбутнє.
 2. Реалізація діяльнісного підходу – важлива умова формування психологічної зрілості, життєвих компетентностей і готовності до навчання в Новій українській школі старшого дошкільника

3. Оптимальне перетворення освітнього простору дошкільного закладу з метою     його осучаснення, задоволення потреб та запитів дітей, врахування особливостей їхнього світосприймання та психофізичного розвитку

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільної освіти ясла-садка № 2 «Подоляночка»

на  2020 - 2021 навчальний рік

Освітню програму схвалено рішенням засідання педагогічної ради закладу (протокол №1 від 28.08.2020 року) та затверджено наказом завідувача закладу

 Автори – укладачі: Шевчук О.С., завідувач, Бродюк Л.І., вихователь-методист.

Зміст

Загальні відомості про ЗДО ………….

Розділ І.

Загальні положення

    1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО…………………..

    2. Пріоритетні напрямки роботи закладу………………………………....

3. Тривалість навчального року…………………………………………... 4. Мережа груп………………………………………………………………

5. Режим роботи закладу…………………………………………………...

Розділ II.

Інструменти забезпечення якості освіти

 1. Кадрове забезпечення………………………………………………
 2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності………
 3.  Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу……
 4.  Контроль якості освітнього процесу……………………………
 5.  Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів…………
 6.  Моніторинг сформованості компетенцій дітей…………………

 Розділ ІІІ.

Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р………….

 Розділ ІV.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми…

 Розділ V.

Особливості організації освітнього процесу

1. Режим дня………………………………………………………………

2.Планування освітнього процесу……………………………………….

 3.Види діяльності………………………………………………………...  4.Форми організації освітнього процесу…………………………

5.Навчальне навантаження……………………………………………...

6.Види і типи занять…………………………………………………....

7.Інноваційна діяльність………………………………………………..

Розділ VI.

Завдання та результати освітньої діяльності

Ранній вік……………………………………………………

Молодший вік………………………………………………………….

 Середній вік…………………………………………………………….

Старший вік…………………………………………………………….

Розділ VІI.

Модель випускника закладу дошкільної освіти………….

 

Загальні відомості  про ЗДО №2 «Подоляночка»

 Код ЄДРПОУ: 23563651

 Юридична адреса: 30000,  Хмельницька область, місто Славута, вул. Гната Кузовкова, 26

 Електронна адреса: e-mail: slav.dnz2@gmail.com

Адреса сайту: dnz2.osvitasl.km.ua

Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу: Шевчук Олена Степанівна

Дата заснування закладу: «27» січня 1994 року

Проектна потужність: 122дітей

Площа земельної ділянки: 0,7432га  

Площа будівлі: 1196,6кв.м +овочесховище 35,7 кв.м

Кількість груп :

1 група дітей раннього віку, 1 група дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи дітей середнього дошкільного віку, 2 групи дітей старшого дошкільного віку.

 Мова навчання :українська

 Режим роботи закладу: понеділок – п’ятниця 7.30-18.00год.

 Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

 Години прийому завідувача ( директора)

Понеділок 9.00-12.00

 Середа 13.00-16.00

П’ятниця 10.00-12.00

Організація діяльності закладу у 2020/2021 н/р залежатиме від епідемічної ситуації у Славутському регіоні.

 

 Розділ І.

Загальні положення

 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО.

 Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до:

 - Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;

- Статуту закладу;

- Указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»; - Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641);

 - Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);

 - Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

- Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»; - Листа МОН від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;

- Листа МОН від 30.07.2020 р. №1/9-411 ««Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»;

- Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

 - Листа МОН "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади" від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

 - Листа МОН "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади" від 04.10.2007 р. № 1/9-583;

- Листа МОН від 22.07.2020 р. № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»;

 - Листа МОН від 19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;

- Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі змінами від 26.02.13р. №202/165; 6

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491);

Інструктивно-методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10 р.;

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» №1/9-456 від 02.09.16 р.;

 - Інструктивно-методичного листа МОН «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-664 від 27.09.10 р.;

- Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»  

2. Пріоритетні напрямки роботи закладу 

- патріотичне виховання, як виховання дитини дошкільного віку, яка буде усвідомлювати свою причетність до історії, традицій, культури козацтва, любов до своєї Батьківщини, вболівати за долю свого народу, його майбутнє.

      - реалізація діяльнісного підходу – важлива умова формування психологічної зрілості, життєвих компетентностей і готовності до навчання в Новій українській школі старшого дошкільника

        - оптимальне перетворення освітнього простору дошкільного закладу з метою     його осучаснення, задоволення потреб та запитів дітей, врахування особливостей їхнього світосприймання та психофізичного розвитку

 

Пріоритетний напрямок роботи закладу: Патріотичне виховання дошкільників через музейну педагогіку

 1. Тривалість навчального року

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

 1. Мережа груп

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 6  груп:

 - 1 група раннього дошкільного віку - третього року життя; - 1 група дошкільного молодшого віку - четвертого року життя; - 2 групи середнього дошкільного віку; 2 групи старшого дошкільного віку.

 5. Режим роботи закладу

 Заклад працює за 5-денним режимом роботи. Режим роботи закладу: понеділок - пятниця 7.30-18.00год.

 Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Кількість дітей за списком 165

 Розділ II.

Інструменти забезпечення якості освіти

 1. Кадрове забезпечення.

 Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

Якісний склад педколективу:   

   Спеціаліст вищої категорії - 3  

   Спеціаліст І категорії          -6 

   Спеціаліст – ІІ категорії     - 3

   Спеціаліст (11т.р)    - 3

    Звання « Вихователь – методист» -1

 

 Загальна кількість працівників складає 32 особи, з них - 15 педагогічних працівників, 1 – сестра медична,  та 16 осіб обслуговуючого персоналу.

 Склад педпрацівників:

Завідувач 1

Вихователь-методист 1

 Вчитель-логопед 1 

 Практичн. психолог 1

 Керівник музичний1

 Вихователів 10

 

Згідно з перспективним планом проходження атестації у 2020-2021 році заплановано атестувати 3 педагогів: вихователю-методисту, вчителю-логопеду, керівнику музичному

 Згідно з перспективним планом проходження курсів підвищення кваліфікації протягом 2020-2021  р. заплановано направити на курси при ХОІППО - немає

 1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО перебуває на достатньому рівні, чому сприяє систематична робота у цьому напрямку адміністрації закладу. Усі приміщення ЗДО відповідають санітарно-гігієнічним нормативам та сучасним вимогам. Освітнє середовище закладу наповнене відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН від 19.12.2017 р. № 1633. Безпечність умов у закладі створено відповідно до вимог листа МОН України від 14.02.2019 р. № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

Структура розвивального предметного середовища закладу

Наявність куточків у групах для дітей раннього дошкільного віку, молодшого дошкільного віку, середнього дошкільного віку, старшого дошкільного віку

Пізнавально-інтелектуальні куточки                                                                         Куточок сенсорного виховання

 Куточок моделювання та конструювання

Куточок логіко-математичного розвитку

 Національний куточок

Куточок природи

 

 Фізкультурно-оздоровчі куточки

Куточок фізичного розвитку

Валеологічний куточок

 Куточок безпеки життєдіяльності

Ігрові куточки

 Куточки сюжетно-рольових ігор (відповідно віку  та інтересів дітей)

Куточок конструкційно- будівельних ігор

Куточок ряження

 

СХД

Куточок образотворчої  діяльності

Куточок музичної діяльності

 

 Куточок книжки

Театральний куточок

Бібліотека

 

 Куточок чергових

Куточок усамітнення

Куточок чергових

 

 Матеріали, ігри для розвитку навичок самообслуговування

 1. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у закладі здійснюється відповідно до вимог Листа МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

4.Контроль якості освітнього процесу

 Контроль за станом освітнього процесу здійснюється відповідно графіку, який вміщено у Плані роботи на навчальний рік, що затверджено та схвалено на засіданні педагогічної ради.

 

5 . Моніторинг рівня професійної компетентності педагогів

Оцінювання рівня педагогічної майстерності педагогів здійснюється за модульно-критеріальною моделлю шляхом опитувань, тестувань, анкетувань та спостережень за якістю організації освітнього процесу.

6. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей

Оцінювання рівня сформованості компетенцій дітей проводиться вихователями, за участі вихователя-методиста, практичного психолога, двічі на рік: перше оцінювання - у вересні, друге - у травні.

Діагностування проводиться за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Інструментарій для діагностування розроблено на основі методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» / за заг. ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. Шаповал. – Тернопіль: Мандрівець, 2016 р. Діагностування у мовних групах проводиться вчителем-логопедом тричі на рік: перше оцінювання - у вересні, друге - у січні, третє - у травні.

 Розділ ІІI.

 Методична проблема та завдання на 2020-2021 н.р.

 Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (додаток до листа МОН від 3.07.2020 №1/9- 411), на основі аналізу роботи за рік з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2020–2021 навчальному році освітній процес в закладі направлений на розв’язання таких проблем

Основні пріори0тетні завдання:

 1. Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії та ІКТ технологій.
 2. Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії та ІКТ технологій.
 3. 2. Продовжувати роботу з патріотичного виховання, як виховання дитини дошкільного віку, яка буде усвідомлювати свою причетність до історії, традицій, культури свого народу, любов до своєї Батьківщини, вболівати за долю свого народу, його майбутн

 

 

 

 

Меню сайту

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 5

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
uCoz